setsubi-key03

setsubi-key03

NC旋盤・マシニングセンタを組み合わせた丸物一貫生産